VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Gebruikte afkortingen

NBG          Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951)

NBV          Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

SV            Statenvertaling

Pm           Herziene Statenvertaling van prof. J.H. van der Palm

LuV          Lutherse vertaling

LeV          Leidse vertaling

Can          Petrus Canisiusvertaling

Br             Vertaling van prof. A.M. Brouwer

NaB          Naardense Bijbel (2004)

Wb           Willibrordvertaling (1978)

WV           Herziene Willibrordvertaling (1995)     

GN            Groot Nieuws Bijbel (1983)

GNB          Groot Nieuws Bijbel (1996)

HB            Het Boek - een eigentijds verwoording van de bijbel

TeV           Telos vertaling van H.C. Voorhoeve

KJV           King James Version

NIV           New International Version

NEB          New English Bible

AB            Amplified Bible

Wey         New Testament in Modern Speech van R.F. Weymouth

 

BS 28       Bijbelstudie 28, verschenen in de serie ‘Het werk van Jezus Christus’

Stb.61      Studieblad 61, verschenen in de serie ‘Gods plan met mensen’