VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Verkorte staat van baten en lasten per 31-12-2014

BATEN     LASTEN  
Totaal  € 145.446,01   Totaal  € 120.160,75
      Saldo 2014 € 25.285,26
 
 € 145.446,01
   
€ 145.446,01
 
Reservering gedaan in 2014 voor continuïteit: € 32.375,00.
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2014: € 14.821,00.