VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Verkorte staat van baten en lasten per 31-12-2015

BATEN     LASTEN  
Totaal  € 186.196,92   Totaal  € 122.477,37
      Saldo 2015 € 63.719,55
 
 € 186.196,92
   
€ 186.196,92
 
Reservering gedaan in 2015 voor continuïteit: € 30.350,00.
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2015: € 10.628,00.