VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Verkorte staat van baten en lasten per 31-12-2016

BATEN     LASTEN  
Totaal  € 156.517,52   Totaal  € 112.392,26
      Saldo 2016 € 44.125,26
 
 € 156.517,52
   
€ 156.517,52
 
Reservering gedaan in 2016 voor continuïteit: € 18.728,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2016: € 4.294,60