VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Verkorte staat van baten en lasten per 31-12-2017

BATEN     LASTEN  
Totaal  € 156.880,30   Totaal  € 126.459,12
      Saldo 2017 € 30.421,18
 
 € 156.880,30
   
€ 156.880,30
 
Reservering gedaan in 2017 voor continuïteit: € 25.473,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2017: € 6.728,20