VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Gods plan met mensen - deel 5: Openbaring van Jezus Christus

 
Auteur: Cees Visser                      

Omvang: 448 pagina's
Bindwijze: ingenaaid

Uitgave: PHOS uitgeverij

ISBN: 978-90-808736-4-3
NUR: 707

Eerste druk: mei 2016

Prijs: € 18,50
 
  
Dit boek laat zien hoe belangrijk de Openbaring van Jezus Christus is in deze tijd. Visionair schildert de schrijver ons waar de Heer zijn gemeente heen leidt en wat dit betekent voor je eigen leven. Gods plan met mensen wordt werkelijkheid. Het rijk der duisternis gaat te gronde. God wordt alles in allen.
Het boek roept op: Wees hiermee bezig, deel deze visie als gemeenten en volg het Lam. De dag van de Heer breekt aan!
 
Cees Visser (1952) groeit op in het Volle Evangelie. Reeds op jonge leeftijd wordt  hij ‘gegrepen’ door de boodschap van het Koninkrijk der hemelen.
Na een academische studie in Leiden werkt hij tot 1992 als docent Scheikunde in het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Haag, de laatste jaren parttime.
In 1985 roept de Heer hem met zijn vrouw Christa tot het voorgangerschap in de Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ in Breda, waar zij zich samen volledig inzetten voor het werk van Jezus Christus. In 1992 wordt dit een fulltime voorgangerschap. Vanaf 1988 publiceert Cees Visser bijbelstudies over Gods plan met mensen.

 
Inhoudsopgave
 
Hoofdstuk 1 - Jezus openbaart Zich aan zijn gemeente
 1.1  - De boekrol
 1.2  - Overzicht
 
Hoofdstuk 2 - Jezus opent de boekrol
 2.1  - Het eerste zegel gaat open
 2.2  - Het tweede zegel gaat open
 2.3  - Het derde zegel gaat open
 2.4  - Het vierde zegel gaat open
 
Hoofdstuk 3 - Jezus werkt in hemel en op aarde
 3.1  - Het vijfde zegel gaat open
 3.2  - Uniek stukje openbaring
 
Hoofdstuk 4 - Jezus bereidt zijn gemeente toe
 4.1  - Het zesde zegel gaat open
 4.2  - De verzegeling
 4.3  - Verlichting te midden van verduistering
 4.4  - Trek uit Babel
 4.5  - Omgeven door engelen
 4.6  - Voor Gods troon
 4.7  - Volg het Lam
 
Hoofdstuk 5 - Jezus opent het zevende zegel
 5.1  - Het half uur stilte
 5.2  - De eerste bazuin
 5.3  - De tweede bazuin
 5.4  - De derde bazuin
 5.5  - De vierde bazuin
 5.6  - De vijfde bazuin
 5.7  - De zesde bazuin
 5.8  - Ontmoeting met Jezus
 5.9  - De twee getuigen
5.10 - De val van Babylon
5.11 - Overwinning op de dood
 
Hoofdstuk 6 - Jezus komt terug
 6.1  - De zevende bazuin
 6.2  - Het derde wee
 6.3  - Offerschalen en plagen
 6.4  - Harmagedon
 
Hoofdstuk 7 - Jezus regeert
 7.1  - Het duizendjarig vrederijk
 7.2  - Satan wordt losgelaten
 7.3  - Het laatste oordeel
 7.4  - De voleinding
 
Bijlage
 Openbaring in vogelvlucht
 
 
In dit boek zijn de Bijbelstudies 27 t/m 62 verwerkt. Ze zijn herschreven en aangevuld met nieuwe inzichten en onderwerpen.
 
U kunt dit boek bij ons bestellen. Het wordt dan naar u opgestuurd.

De verzendkosten naar bestemmingen binnen Nederland zijn € 3,00.

Voor bestellingen vanaf € 25,00 vervallen de verzendkosten. 

Voor bestemmingen buiten Nederland zijn de kosten € 8,50 (maximaal drie boeken).

 

Met de verschijning van deel 5 is de serie boeken over Gods plan met mensen voltooid.
 
 
NBD / Biblion (Nederlandse Bibliotheek Dienst) schrijft: De benadering van de schrijver is bijzonder intrigerend en daarom onderscheidend.
  • Lees deze recensie.
  • Voor reacties van lezers, klik hier