VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

Media bestellen

Hier kunt u MP3-opnamen en MP3-pakketten bestellen. U hebt daarvoor een account nodig. Vul zo nodig het aanmeldingsformulier in. Na ontvangst en verwerking daarvan kunt u inloggen (zie Menu) en downloaden.


U kunt de MP3-opnamen en MP3-pakketten ook bestellen op USB-stick of cd. Geef dit aan bij 'Extra opmerking'. De bijkomende (verzend)kosten worden in rekening gebracht. Neem zo nodig contact op met de Mediabeheerder.

 

Vul de gevraagde adresgegevens in en klik op 'Verzend'. 

 

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Email

AantalBeschrijvingPrijs
MP3's - bepaalde diensten / bijbelstudies: vul uw keuze in bij 'Extra opmerking'€ 0,00
MP3-pakket: Gemeentedagen - preken en zangdiensten€ 0,00
MP3-pakket: Ontmoetingsdagen 2004 t/m 2016 - preken en zangdiensten€ 0,00
MP3-pakket: Bijbelstudies over de Openbaring van Jezus Christus€ 0,00
MP3-pakket: Bijbelstudies over het Oude Testament / nieuwe studies in 2019€ 0,00
MP3-pakket: Bijbelstudies over het Oude Testament / periode 2002 - 2018€ 0,00
MP3-pakket: Bijbelstudies over het Koning-, Priester- en Profeetschap€ 0,00
MP3-pakket: Bijbelstudies over Jezus' beloften aan 'Wie overwint...€ 0,00
MP3-pakket: Liederen uit 'de Bazuin' (4 MP3's - 145 nummers - ruim 6 uur gemeentezang)€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Jezus en de wet€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Johannes 17: het hogepriesterlijk gebed€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Johannes en Jezus: de volheid des tijds gaat in€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Lofzangen rondom de komst van Jezus Christus€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Matteüs 12€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Matteüs 18€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Psalm 091€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Psalm 103€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Psalm 107€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Psalm 110€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Psalm 133€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Psalm 111-112: tweelingpsalm€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over Psalm 113-118: hallel€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de 1e brief aan Timoteüs€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de 1e brief van Petrus€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de 1e brief van Johannes€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de 2e brief van Johannes€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de 3e brief van Johannes€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de Johannes-brieven€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de Zaligsprekingen€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de brief aan de Galaten€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de brief aan de Kolossenzen€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de brief aan de Efeziërs€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over de brief aan de Filippenzen€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over het Onze Vader€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over het bijbelboek Habakuk€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over het bijbelboek Haggai€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over het bijbelboek Jona€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over het bijbelboek Ruth€ 0,00
MP3-pakket: Predikingen over het leven van Jezus: van Kerst naar Pinksteren€ 0,00
MP3-pakket: Themadiensten in het Gemeenteweekend€ 0,00

Extra opmerking