VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

GODS PLAN MET MENSEN

In den beginne
  1. In den beginne
  2. God gaat scheppen
  3. De engelen
  4. De wording van de aarde
  5. Laat ons mensen maken

De mens
  6. De schepping van de mens
  7. De innerlijke mens
  8. God schiep de mens naar zijn beeld
  9. Leven in twee werelden
10. Het ware horen
11. Verlichte ogen
12. Spreken
13. Denken
14. Verstand
15. Gevoel
16. Geweten
17. Bewustzijn
18. Geloof
19. Willen
20. Liefhebben

Paradijs
21. Het paradijs
22. De zegen van God

Gemeente
23. Jezus, de bouwer van de gemeente
24. De plaatselijke gemeente
25. De gemeente, een welsluitend geheel
26. De gemeente, een licht in de wereld
27. Evangelisatie en zending

Rijk der duisternis
28. De val van Lucifer
29. Het ontstaan van het rijk der duisternis
30. Nieuwe situaties in de hemel (1)
31. Nieuwe situaties in de hemel (2)

Zondeval
32. Voor de mens een taak erbij
33. De eerste aanval op de mens
34. De eerste zonde van de mens (1)
35. De eerste zonde van de mens (2)
36. De eerste zonde van de mens (3)
37. Gevolgen van de zonde

Reactie vanuit het Koninkrijk Gods
38. God zoekt de mens op (1)
39. God zoekt de mens op (2)
40. God zoekt de mens op (3)
41. God zoekt de mens op (4)
42. Door God bekleed
43. Uit de hof van Eden

De wereld voor en na de zondvloed
44. De voortijd (1)
45. De voortijd (2)
46. De voortijd (3)
47. De zondvloed (1)
48. De zondvloed (2)
49. De wereld na de zondvloed
50. Geestelijke gevolgen van de torenbouw van Babel

Het evangelie van Jezus Christus
51. Werken met het evangelie (1)
52. Werken met het evangelie (2)
53. Werken met het evangelie (3)
54. Werken met het evangelie (4)
55. Werken met het evangelie (5)

Gericht op het volkomene
56. Gericht op het volkomene (1)
57. Gericht op het volkomene (2)
58. Gericht op het volkomene (3)

Geheimenissen onthuld
59. Geheimenissen onthuld (1)
60. Geheimenissen onthuld (2)
61. Geheimenissen onthuld (3)
62. Geheimenissen onthuld (4)

De komst van Jezus Christus
63. Adam en Christus
64. Profetieën over de Christus (1)
65. Profetieën over de Christus (2)
66. De komst van Jezus Christus

Het begin van Jezus' bediening
67. Jezus' groei naar volwassenheid
68. Het begin van Jezus' bediening (1)
69. Het begin van Jezus' bediening (2)
70. De leer van dopen (1)
71. De leer van dopen (2)
72. Jezus in de woestijn

Het leven en werk van Jezus Christus
73. De bediening van Jezus Christus (1)
74. De bediening van Jezus Christus (2)
75. De bediening van Jezus Christus (3)
76. De bediening van Jezus Christus (4)
77. De bediening van Jezus Christus (5)
78. De bediening van Jezus Christus (6)
79. De bediening van Jezus Christus (7)
80. De bediening van Jezus Christus (8)